opgave formulier

Kosten

• Steunende leden afd. pony’s en paarden €    57,00 per jaar         

• Verenigingslidmaatschap afd. pony’s  €    90,00 per jaar         

• Verenigingslidmaatschap afd. Paarden €  125,00 per jaar

Indien men aan lessen en concoursen voor pony’s  en/of  paarden gaat deelnemen dan is men verplicht om ook lid te worden van de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie  dat is de federatie van landelijke rijverenigingen en ponyclubs.

Kosten KNHS

Kijk voor de actuele prijzen op:

https://www.knhs.nl/kennisbank/publicaties/tarievenlijsten

Voor eventuele nieuwe leden geldt, de eerste vier lessen zijn gratis daarna kan men beslissen of men lid wil worden van onze vereniging. Men dient vooraf even contact op te nemen met een van de onder aan deze brief vermelde personen, en meedelen of het om pony of paardenleden gaan.

Heeft u aan deze gegevens niet genoeg, neem dan ook contact op, zij kunnen u adviezen geven.

Voor het aanmelden van uw lidmaatschap dient u het bijgaande formulier volledig in te vullen en te sturen aan de algemene secretaris en/of secretaris van de afd. Pony’s van RV. Het Twentse Ros Albergen.

Ja, ik wordt lid van paardensportvereniging "Het Twentse Ros” te Albergen.

 

Naam

 

Voornamen

 

Straatnaam + huisnummer

 

Postcode + Plaats

 

Geboortedatum

 

Telefoonnummer

 

E-mailadres

 

Bankrekeningnummer

 

KNHS nummer (indien men al lid is van de KNHS)

 

SOORT LIDMAATSCHAP (doorstrepen wat niet van toepassing is)

 

• Steunend lid                €   57,00 per jaar                      Ja / Nee

• Lid afdeling pony’s     €   90,00 per jaar                      Ja / Nee

• Lid afdeling paarden  € 125,00 per jaar                       Ja / Nee

VOOR AKKOORD

 

Ben je jonger dan 16 jaar? Dan moeten de ouders ook tekenen voor akkoord.

handtekening lid                                                      handtekening ouders

 

 

_________________________________             _________________________________Datum: ___________________________                                              

Dit formulier ingevuld inleveren bij of opsturen naar

Marjolein Muylerman, algemeen en paarden secretaris, Vriezenveenseweg 109 7602 AC Almelo |
e-mail: secretariaatpaarden@twentserosalbergen.nl

Of :

Nicole Haarhuis, secr. afd. Pony’s, Mekkelenbergweg 54  7615 PP Harbrinkhoek | tel. 0546 – 442383 |
e-mail:n.haarhuis@twentserosalbergen.nl

knhs Startlijsten Kring Twente