Wedstrijd informatie

Voor actuele informatie over het meedoen aan wedstrijden:

https://www.knhs.nl/top-sport/meedoen-aan-wedstrijden/wedstrijdreglementen

 
 
 
 
 
 
 
 
knhs Startlijsten Kring Twente